Regulamentul concursului ”Festivalul Voluntarilor 2017”,
ediția a XV-a

Regulament  coordonat   cu   Ministerul

Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova

Regulament aprobat de Asociația Obștească

”Serviciu pentru Pace”

Prezentul Regulament stabilește detaliile participării la cea de a XV-a ediție a ”Festivalul   Voluntarilor   2017”, precum și condițiile și criteriile de eligibilitate pentru înscrierea candidaturilor la    categoriile din cadrul galei de premiere a Festivalului.

Proiectul este implimentat în cadrul programului anual de graturi pentru sectorul de tineret.

I. Descriere generală:

1.1 „Festivalul Voluntarilor” este un eveniment organizat anual pentru a recunoaşte public meritele voluntarilor din Republica Moldova.
1.2 Organizatorii evenimentului sunt: Asociația Obștească „Serviciu pentru Pace”, partener general – Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova, parteneri organizatorici – Direcţia Generală Educaţie, Tineret şi Sport al Municipiului Chişinău, Metro Cash & Carry Moldova și alte ONG-uri din cadrul Coaliţiei pentru promovarea legii și activităților de voluntariat.

1.3  Metoda de recunoaștere publică a meritelor în cadrul Festivalului Voluntarilor este concursul, organizarea căruia este reglementată prin prezentul Regulament.

I.I.Calendar de desfășurare

19 CTOMBRIE – 19 NOIEMBRIE 2017: depunerea aplicațiilor pentru concurs;

20 – 25 NOIEMBRIE 2017: jurizarea aplicațiilor depuse;

3  DECEMBRIE  2017,  ora  12.00:  Gala  ”Festivalul  Voluntarilor”  –  premierea câștigătorilor pe categoriile anunțate.

Locul de desfășurare a evenimentului: Palatul de Cultura al Feroviarilor din Chișinău.

Adresa: bd.Decebal 2, MD-2001 Chișinău.

Candidaturile depuse după data de 19 NOIEMBRIE 2017 nu vor intra în competiție.

…………………..